Osoby bezrobotne po 50 roku życia lub do 25 roku życia zainteresowane szkoleniem "CNC - programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie" proszone są o zgłaszanie się do pok.nr 2 w PUP Dębica