Osoby bezrobotne po 50 roku życia lub do 25 roku życia zainteresowane szkoleniem "Monter instalacji i urządzeń sanitarnych" proszone są o zgłaszanie się do pok.nr 2 w PUP Dębica